Vilkår og betingelser

 

Ved kjøp vil din vare leveres raskt med en bekreftelse til deg at varen er på vei, inkludert poostens sporingreferanse. Posten benyttes vanligvis til forsendelser.  

  • Kjøp: Din vare reserveres så snart du har gjort bestilling i nettbutikken, og sendes deg så snart din bestilling er betalt og kommet på vår konto. 
  • Betalingsfrist er 14 dager fra den dato ditt kjøp ble registrert i nettbutikken. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager vil produktet kunne selges til andre. 
  • Leveringstid: Vare på lager sendes innen 1-3 dager etter mottatt betaling. For spesialbestilling opplyses du om leveringstid før kjøp. Alle våre tilbydere tar i mot spesialbestilling (her ). Når ditt produkt sendes, vil du få bekreftelse fra oss inkludert postens sporingsreferanse slik at du kan følge med på forsendelsen
  • Frakt : Kostnader for frakt legges til produktet i kassen.
  • Betaling: Du kan velge mellom forskuddsbetaling via bank eller som oppkrav. Betaling med kredittkort kommer (Paypal).
  • Forbehold: For levering av bestilt vare tas forbehold om at vare er tilgjengelig, og eventuelle avvik fra tilsendt vare og bilde(r) på nettsidene. Det vises forøvrig til utfyllende vilkår, gitt under.


 Ønsker du mer informasjon kontakt oss gjerne her 

 

 Utfyllende vilkår:

Generelle vilkår for nettbutikk

Portalen RØDLØPER - GENERELLE VILKÅR FOR NETTBUTIKK

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din ("kjøper") bestilling av produkter ("Produktene") fra tilbydere ("selgere") via Portalen RØD LØPER sin nettbutikk for levering i Norge.

1.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å bestille varer og tjenesten via Portalen RØD LØPER, aksepterer du disse vilkårene.

1.3 Portalen RØD LØPER forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.4 For vilkårene for bruk om nettsiden samt personvern, kan du gå til betingelser og vilkår for bruk av Portalen RØD LØPER sitt nettsted.

1.5 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Portalen RØD LØPER
E-post: post@rodloper.net eller via kontaktskjema på nettsidene www.rodloper.net.

1.6 Portalen RØD LØPER er et nettsted der tilbydere / selgere selv har det fulle ansvar for salg, pakking og forsendelse av egne produkter. Portalen RØD LØPER har intet ansvar for salg, pakking eller forsendelse av noen produkter. Portalen RØD LØPER beskriver produkter, tilgjengelighet, pris med mer i forhold til de opplysninger som foreligger, og tar forbehold om feil.

 

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.

2.4 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Portalen RØD LØPER.

 

3. LEVERING

3.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Portalen RØD LØPER forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2 Produkter som er merket som "på lager" vil normalt bli levert innen 7 dager etter mottatt betaling og produkter merket "ikke på lager " vil i hovedsak bli levert i løpet av 21 dager etter mottatt betaling. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.4 Portalen RØD LØPER kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader for endringen.

3.5 Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

 

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Unntak fra punkt 4.2 er ved leveranser til utlandet, utenfor Norge. Her vil eventuelle tilleggsavgifter, toll og frakt kunne legges til bestillingen. Dette vil du bli informert om snarest mulig.

4.4 Du aksepterer å refundere Portalen RØD LØPER for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

 

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 På ordre med postoppkrav som betalingsvilkår kommer det en oppkravsavgift fra Posten i tillegg.

 

6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til Portalen RØD LØPER på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

6.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

6.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

6.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter §6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

6.5 Om kjøperen har mottatt feil produkt eller produktet er feilaktig/ skadet skal kjøperen straks og innen 14 dager etter mottatt produkt fremstille reklamasjon til Portalen RØD LØPER på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5,  hvor feilen tydelig skal oppgis.  Portalen RØD LØPER videreformidler reklamasjon til selger, som behandler reklamasjonen videre. Vare med feil kan ikke returneres mot postoppkrav. Retur kan kun skje etter fremstilt reklamasjon. Når det gjelder selgerens ansvar for feil og/eller skyldspørsmål gjelder kjøpsloven. Selger eller Portalen RØD LØPER kan ikke gjøres ansvarlig for noen indirekte skade, og et eventuelt erstatningsansvar mot selgeren er begrenset til et sammenlagt beløp på maksimum 6000 norske kroner per kjøper.

6.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen fjorten (14) dager etter mottak av produktet.

6.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

6.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

 

7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren.

 

9. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge.

 

10. Aldersgrense for kjøp gjennom nettbutikk

Alle som kjøper noe gjennom Portalen RØD LØPER sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

 

11. Privacy Policy - Behandling av persondata

I forbindelse med varekjøp i nettbutikken vil det bli innhentet persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mm. Disse data blir kun brukt internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt, mm. Data som samles inn på nettbutikken blir ikke delt/solgt til en tredjepart og behandles og oppbevares etter Norsk Lov.