Ønsker du å være tilbyder i Portalen RØD LØPER?

 

Større kundegrunnlag - felles nettbutikk!

Vi kan tilby:

  • Dine produkter i nettbutikk
  • Egen side i Portalen - omtale av din virksomhet
  • Profilering via Facebook
  • Profilering via eventuelle brosjyrer og ytterligere markedsføring etter avtale.  

Ta kontakt asdfasdfkontaksdkontakt for mer informasjon.

 

Konsept

Portalen RØD LØPER stiller med teknisk løsning, redigering og support, samt markedsføring av nettportalen etter avtale. Du som tilbyder er ansvarlig for egne produkter for salg i nettportalen samt for markedsføring av egen nettbutikk. Portalen RØD LØPER forbeholder seg rett til utvelgelse av tilbydere, for å sikre at produkter som markedsføres er av høy kvalitet slik at du som kunde alltid skal kunne bli fornøyd.

Del denne siden: