Møt Benth Owesen - glasskunstner og keramiker

16.12.2013 15:13

 

Svalbardnaturen med sine blå timer, nordlyset og isbreene samt isgrotta Speilsalen i Trollheimen er en uuttømmelig inspirasjonskilde som preger arbeidene til Benth Owesen fra Oppdal.

De senere årene har Benth Owesen deltatt på en rekke kollektiv- og separatutstillinger i Norden. Et representativt utvalg av hans arbeider er å finne i gallerier fra Svaldbard i nord, til Nederland i sør.

Velkommen til verkstedet og galleriet!

Svalbardnaturen med sine blå timer, nordlyset og isbreene samt isgrotta Speilsalen i Trollheimen er en uuttømmelig inspirasjonskilde som preger arbeidene til Benth Owesen fra Oppdal.

De senere årene har Benth Owesen deltatt på en rekke kollektiv- og separatutstillinger i Norden. Et representativt utvalg av hans arbeider er å finne i gallerier fra Svaldbard i nord, til Nederland i sør.

Velkommen til verkstedet og galleriet!

Se også www.benthowesen.com.

 

 

 

Tilbake