Benth Owesen - glasskunster og keramiker

15.12.2013 21:21

Svaldbardnaturen med sine blå timer, nordlyset og isbreene samt isgrotta Speilsalen i Trollheimen er en uuttømmelig inspirasjonskilde som preger arbeidene til Benth Owesen fra Oppdal. 

De senere årene har Benth Owesen deltatt på en rekke kollektiv- og separatutstillinger i Norden. Et representativt utvalg av hans arbeider er å finne i gallerier fra Svaldbard i nord, til Nederland i sør.

Velkommen til verkstedet og galleriet!

 

Se også www.benthowesen.com.

Tilbake